Chạy quảng cáo facebook hiệu quả, nên bắt đầu như thế nào?

Phần 1: Nỗi đau của người bán hàng hiện tại

  • Bán hàng không được như trước nữa, hàng thì tồn kho
  • Một số anh chị bán hàng theo hệ thống thì bắt đầu gãy hệ thống, bởi vì hệ thống cũng không bán được hàng
  • Một số anh chị bán hàng online, đã bán hàng trên fb cá nhân, cũng tập chạy quảng cáo trên nhiều kênh nhưng không hiệu quả.
  • Thuật toán facebook thay đổi liên tục, lượng tiếp cận quá thấp dẫn đến tương tác cũng thấp
  • Một số anh chị bắt đầu thuê người chạy quảng cáo nhưng vẫn không hiệu quả

Phần 2: Con đường quảng cáo facebook hiệu quả nhất cho người mới
GỒM 3 PHẦN: 

  • Cách xây dựng nội dung: Tập trung vào nội dung giá trị mang đến cho khách hàng, đừng có lúc này cũng đăng bài sản phẩm
  • Xác định đối tượng khách hàng
  • Quy trình từng bước chạy quảng cáo (kỹ thuật >>> quà tặng sau khi xem hết livestream)

Phân 3: Lưu ý quan trọng về thuật toán

  • Nên chạy quảng cáo trên tài khoản cá nhân, nếu chạy trên BM thì phải xác minh
  • Quan tâm về: IP mạng, máy laptop, Trình duyệt,…

Nội dung chi tiết xem tại đây: