Các Dự Án Về Lĩnh Vực Kinh Doanh Thức Ăn Online Đã Triển Khai Tại Nuu

DỰ ÁN 01: CƠM CHÁY RỘP RỘP

 

DỰ ÁN 02: BERY FRUIT (Trái Cây Nhập Khẩu)

DỰ ÁN 03: CHÂN GÀ (Bếp Nhà Tui)


DỰ ÁN 04: VỊT NẤU CHAO (Mr. QUANG)

DỰ ÁN 05: LẨU XOÀI YOYO