Phân Tích Chiến Lược Và Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Online

Đây là bước phân tích đầu tiên đóng vai trò quan trọng trong định hướng đúng cho chiến lược. Có 2 nhóm vấn đề chính chúng ta cần phải phân tích: Mô hình Pest Mô hình 3C ——————————————————————————————————— 1. Mô hình Pest (Dịch ra tiếng việt – Pest: Chính trị, kinh tế, xã hội, văn … Đọc tiếp Phân Tích Chiến Lược Và Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Online