Cầm Tay Chỉ Việc, Hướng Đến Kết Quả Cho từng Học Viên Và những sự thật … 

 

CEO chuổi 20 cửa hàng Thế Giới Xe Điện ” Tôi quan sát cách tư duy giảng viên và cách họ triển khai THỰC TẾ” liệu có đáng để học hay không ?

Học và hành trên website THỰC TIỄN – Chia sẽ một người Chủ 

 

Trưởng phòng kinh doanh ” Cởi Mở, Trao Đổi Đễ Gần Gũi” là những gì mà tôi…