Kỹ Thuật Livestream Bán Hàng Toàn Tập

Kỹ thuật livestream bán hàng bạn cần biết, đây là bài viết dựa trên sự trãi nghiệm của cá nhân tôi. Tôi hy vọng, giúp bạn nhận biết những kỹ thuật livestream bán hàng, bạn có thể tham khảo, nhằm giúp bạn nâng cao kỹ năng livestream của mình.

Phần 01: Quy trình tâm lý khách hàng

Công thức về tâm lý hành vi khách hàng: Biết => hiểu => Tin => Thích => Mua 
Đây là công thức tâm lý chung của những khách hàng khi mua hàng. Bạn có thể áp dụng công thức này, cho công tác livestream của chính mình.
Các kỹ thuật phải dựa trên một nền tảng, thì đây chính là nền tảng xây dựng nên kỹ thuật livestream bán hàng

Phần 02 : Kỹ thuật livestream bán hàng

Chuẩn bị trước khi livestream

– Tâm thế của người livestream
– Sản phẩm
– Thiết bị livestream
– Viết kịch bản: Sơ bộ, kịch bản chi tiết
– Kịch bản mini game
Tiến hành livestream

  • Chào hỏi, tạo ấn tượng, kỹ thuật tương tác với khách hàng
  • Mini game
  • Kỹ thuật tạo hiệu ứng thúc đẩy hành động chia sẻ, tương tác
  • Kỹ thuật dẫn dắc người xem
  • Chốt hàng livestream

04 kỹ thuật livesteram bán hàng, bạn có thể tham khảo

– Kỹ thuật mô tả sản phẩm: Theo nguyên tắt từ ngoài và trong, từ tổng thể đến chi tiết
– Kỹ thuật tạo hiệu ứng chốt đơn: Gồm 03 hiệu ứng: Đam đông, chim mồi, khan hiếm
– Nghệ thuật cam kết đỉnh cao
– Kỹ thuật so sánh giá
Trên đây là 04 kỹ thuật livesteram, mỗi kỹ thuật luôn được cá nhân Hùng phân tích từng kỹ thuật, từng chủ đề 01. Khi bạn đã tìm đến từ khóa này, nghĩa là bạn đang tìm hiểu. Khi đã hiểu thì phải hiểu cho sâu luôn ạ.

Bạn có thể tham khảo các chủ đề, các kỹ thuật livestream bán hàng trên kênh youtube ” Ông giáo làng livesteram